Home  
Historie  
Monument
Boeken  
Kaart Ane  
Links  
Krantenartikelen  

SLAG BIJ ANE - 27 juli 1227 

Het monument in Ane


De geschiedenis van het monument begint in 1955. Op 25 juni van dat jaar kwamen in hotel 'De Zwaan' in Markelo mensen samen die gemeen hadden dat ze allen sterk betrokken waren bij de strijd voor eigen taal en eigen geschiedschrijving. De R.O.O., de Regionale Omroep Oost in oprichting, had de mensen uit Noord- en Oost-Nederland, uit de Graafschap Bentheim en uit het land van Eems en Vechte opgeroepen een Verbond van Neder-Saksische Schrievers op te richten.

Tijdens die bijeenkomst bracht Dieks Makkinga uit Ommen de Slag bij Ane ter sprake en het idee om ter herdenking van die slag een monument op te richten. Een monument dat de eenheid zou uitdrukken van alle Saksisch sprekenden, aan welke kant van de grens ze ook woonden. Het idee van Makkinga sloeg aan. Er werd een comité opgericht met de naam 'Ien Neder-Saksen', dat ervoor moest zorgen dat er ook werkelijk een monument zou komen.

Het zou echter nog 12 jaar duren voor er daadwerkelijk een monument kon worden neergezet. De gemeentelijke overheid lag af en toe dwars, het was moeilijk om aan voldoende geld te komen en er waren tegenstanders van het monument die probeerden de plaatsing tegen te houden. In artikelen en ingezonden stukken in diverse kranten namen ze stelling tegen de plannen. Het werk van het comité werd een 'macaber schimmenspel' genoemd, en plaatsing van het monument was een gevaar voor onze nationale eenheid.

Ondanks de tegenwerking lukte het toch het monument in Ane te krijgen. Op 28 juli 1967 werd het herdenkingsteken officieel onthuld door oud-griffier H.P. Schaap.

Zo'n 400 à 500 personen waren bij de plechtigheid aanwezig. Op een grote boerenwagen werden de speeches gehouden en vanaf dezelfde plek droeg de Drentse dichter Roel Reijntjes zijn 'Ballade van de Slag bij Ane' voor. Vanaf dat moment worden elk jaar door de opvolger van het comité 'Ien Neder-Saksen, de Vereniging Herdenking Slag bij Ane, tijdens de jaarlijkse herdenking in juli bloemen in de Sallandse kleuren rood en wit bij het monument gelegd.

(een uitgebreidere versie over dit 'lieu de mémoire' is hier te lezen)